ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


    ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

   

                  วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารเอนกประสงค์วัดเสด็จ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม