ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์


    ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

   

                วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมารายเดือน ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี