ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


    ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสารตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

   

       วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสารตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม