จัดนิทรรศการฯ


    จัดนิทรรศการกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

   

                 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมพิธีเปิดงาน และจัดนิทรรศการกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565 น้ำชาข้าวไรซ์เบอรี่น้ำผึ้งมะนาว และเอกสารวิชาการด้านข้าวบริการแก่เกษตรกรที่มาร่วมโครงการ ณ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ วัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม