ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล


    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

   

                              วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง ศูนย์ช่วยเหลือชาวนา การลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน
20 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี