มอบข้าวสารพันธุ์ ปทุมธานี 1


    นำข้าวสารพันธุ์ ปทุมธานี 1 มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

   

                        วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัทรานิษฐ์ ชมพูพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่โครงการฯ นำข้าวสารพันธุ์ ปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ดำเนินการปลูกแบบนาอินทรีย์ในพื้นที่แปลงเรียนรู้ โครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) วิจัยและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ฤดูนาปี 2564/65 มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ข้าวสาร จำนวน 109 กิโลกรัมต่อศูนย์ฯ  รวมข้าวสารทั้งหมด 327 กิโลกรัม