ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร


    ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565

   

               วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้
น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่
4/2565 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม