ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ


    ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

   

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และนางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565  ณ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี