ดำเนินการเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


    ดำเนินการเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

   

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้ดำเนินการเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เสวัจ พิชิตภัย รองผบก.สอ.บช.ตชด.พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมัย พรมพากล ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. กำลังพลค่ายนเรศวร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ณ ค่ายนเรศวร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี