ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565


    ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565

   

                วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี