เมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่าย


ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทยประจำปี 2564

ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทยประจำปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:55:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมเปิดงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ร่วมเปิดงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:54:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมสัมมนา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

เข้าร่วมสัมมนา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดปีการผลิต 2563/64

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:52:42

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:50:04

อ่านต่อ...

ข่าวข้าวเมืองโอ่ง


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ