เมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่าย


ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

purchase No.9

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-10-06 09:29:41    28     7 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

เอกสารแนบ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-10-06 09:28:19    18     2 

ข่าวกิจกรรม


Sample project image

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 คน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-04 15:30:30

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดนิทรรศการฯ

จัดนิทรรศการกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 16:02:09

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และลงนามถวายพระพร

จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และลงนามถวายพระพร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:59:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:57:29

อ่านต่อ...

ข่าวข้าวเมืองโอ่ง


ศูนย์บริการชาวนา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ