ผู้ชนะรายไตรมาส


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4/2565

เอกสารแนบ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-10-06 09:20:01    17     3 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3/2565

เอกสารแนบ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-07-11 15:06:18    30     3 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2/2565

เอกสารแนบ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-04-22 11:51:36    50     2 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1/2565

เอกสารแนบ 1/2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-03-17 15:17:17    59     1 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4

เอกสารแนบ 4/2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2021-11-16 10:38:16    77     3