ข่าวกิจกรรม


ร่วมจัดงาน

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:19:33

อ่านต่อ...

ออกกำลังกายและถ่ายภาพ

ร่วมออกกำลังกายและถ่ายภาพ ณ ลานตากข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:13:26

อ่านต่อ...