ข่าวกิจกรรม


จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:50:04

อ่านต่อ...

จัดประชุมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานข้าว GAP ด้าน ICS

จัดประชุมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:47:26

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:43:01

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:36:13

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 14:01:19

อ่านต่อ...

ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์

ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:59:46

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:58:04

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสารตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:48:30

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:46:02

อ่านต่อ...

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี)

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:42:26

อ่านต่อ...

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม)

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:38:28

อ่านต่อ...

ร่วมพัฒนาศูนย์ ร่วมทำความสะอาด

ร่วมพัฒนาศูนย์ ร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:36:13

อ่านต่อ...