ข่าวกิจกรรม


ร่วมพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา จังหวัดนครปฐม

ร่วมพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา จังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:17:04

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:15:24

อ่านต่อ...

ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 12:08:11

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการ วันดินโลก (World soil day) ปี 2564

ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการ วันดินโลก (World soil day) ปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 12:02:21

อ่านต่อ...

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่1

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่1 ณ วัดหนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ วัดห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 12:00:19

อ่านต่อ...

กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาดินทรายของพ่อพันธุ์ ปทุมธานี 1 เเบบดั้งเดิม (การลงเเขกเกี่ยวข้าว)

กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาดินทรายของพ่อพันธุ์ ปทุมธานี 1 เเบบดั้งเดิม (การลงเเขกเกี่ยวข้าว) ณ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 11:54:23

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการฯ ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดไทร ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 11:52:22

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ

ติดตามงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และติดตามงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 11:51:03

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และร่วมจัดนิทรรศการ ฯ

ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และร่วมจัดนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อนุรักษ์ ป่า ดิน น้ำ เพื่อลูกหลานไทย)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-01-17 11:46:51

อ่านต่อ...

ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทยประจำปี 2564

ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทยประจำปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:55:37

อ่านต่อ...

ร่วมเปิดงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ร่วมเปิดงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:54:31

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

เข้าร่วมสัมมนา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดปีการผลิต 2563/64

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:52:42

อ่านต่อ...