ข่าวกิจกรรม


ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่เกษตรกรแกนนำด้านอารักขาพืชและผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-07-01 10:39:38

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-05-31 15:04:15

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-05-31 15:00:37

อ่านต่อ...

กิจกรรมงานจิตอาสาทำความดี

กิจกรรมงานจิตอาสาทำความดี ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณริมถนนหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-04-29 09:53:08

อ่านต่อ...

ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-04-29 09:51:36

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการและกิจกรรมจิตอาสา

จัดนิทรรศการและกิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ 1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน จิตอาสาบริการเพื่อเกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-04-28 10:33:46

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:25:55

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:24:16

อ่านต่อ...

จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และ พันธุ์มะลิดำหนองคาย 62 (กข83) โดยวิธีการปักดำ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และ พันธุ์มะลิดำหนองคาย 62 (กข83) โดยวิธีการปักดำ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:23:00

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

ร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:21:32

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:20:15

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

ร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-03-31 16:18:36

อ่านต่อ...