ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 คน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-04 15:30:30

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการฯ

จัดนิทรรศการกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 16:02:09

อ่านต่อ...

จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และลงนามถวายพระพร

จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และลงนามถวายพระพร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:59:42

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:57:29

อ่านต่อ...

ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:54:28

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:50:29

อ่านต่อ...

มอบข้าวสารพันธุ์ ปทุมธานี 1

นำข้าวสารพันธุ์ ปทุมธานี 1 มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:48:31

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:02:37

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 15:00:16

อ่านต่อ...

ดำเนินการเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ดำเนินการเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-08-01 14:57:58

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565

ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-07-01 10:42:22

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565

ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2022-07-01 10:41:05

อ่านต่อ...