จัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

purchase No.9

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-10-06 09:29:41    16     5 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

เอกสารแนบ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   2022-10-06 09:28:19    8     0