การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    1423  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เบอร์โทรศัพท์

032-919-939

แฟกซ์

032-919-939

อีเมล์

[email protected]