ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

 

1ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2560    อ่านต่อ / เอกสารสอบราคา อ่านต่อ