ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 27/01/2560

 

1ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 27 มกราคม 2560   อ่านต่อ