ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้

 

1ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 14 ธ.ค. 59  อ่านต่อ