ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 

1ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  อ่านต่อ