ราคากลางวัสดุการเกษตร(สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์)ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

- ราคากลางวัสดุการเกษตร (สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์) รายละเอียด

 

 

 

ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงาน(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

- ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงาน(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา  รายละเอียด