คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จ.สุพรรณบุรี

2705602

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษตรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี

page

                วันที่ 27 เมษายน 2560 นายมงคล จันทรเพชร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำโดยนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษตรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี