ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฯ

2705601

ทำความสะอาดบริเวณศูนย์

 

page2705601

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ทำความสะอาดรอบบริเวณศูนย์ฯ