ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

250460

จัดงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

 

page250460

          วันที่ 25 เมษายน 2560 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการเลี้ยงศาลพระภูมิ ศาลตายาย และศาลพระยาเหยี่ยว ภายในศูนย์และบ้านพักข้าราชการ และรดน้ำขอพร ผอ.ศูนย์ฯ เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงาน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อไป