สัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

091060

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

 

page091060

            เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว และนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศาลาวัดลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม