ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขนมจีนแปลงใหญ่ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขนมจีนแปลงใหญ่

010460

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขนมจีนแปลงใหญ่ 

 

page010460

            เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 พลเอก ดนัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ / สนช.  นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ และนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขนมจีนแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมหมากพร้าว ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน และเยี่ยมชมโรงงานขนมจีนทัพหลวงในการนี้นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย