ประชุมศูนย์ประจำสัปดาห์

200360

ประชุมศูนย์ประจำสัปดาห์

page200360

                                             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายมงคล  จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประจำสัปดาห์