ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

03032560

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

page03032560

เมื่อวันที่ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ตำบลทุ่งขวาง) ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม