โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

13882409 1266520250054202 440289535996815861 n

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

page020859

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยนางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ,นางสาวกาญจนา อินหนองตาสาม และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ประจำกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมพิธีเปิดและให้บริการคลินิกข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงเเสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงาน