คณะศึกษาดูงานของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดอุทัยธานี

600119

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดอุทัยธานี

page600119

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 30 ราย ในการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี