รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนครปฐม

591223.1

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนครปฐม

page 591223.1

เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมงานมอบปัจจัยการผลิตให้เเก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน และในวันนี้นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย