รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน

231259

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน

page231259

เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2559 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางฉัตรพร ราษร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว และผู้เชี่ยวชาญจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ โดยมีนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีให้การต้อนรั