งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559

13781773 1261172233922337 7727666053073679938 n

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 

page250759

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยนายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายางจัดงานวัดถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 250 คน