ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และร่วมรับทูลละออง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

591111

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และร่วมรับทูลละออง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

page591111

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 นายมงคล จันทรเพชร ผุ้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และร่วมรับทูลละออง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์และทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลา ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกบึงกาฬ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และ ศรีสะเกษ และนำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้มาร่วมงาน ณ บริเวณที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำดภอปากพลี จังหวัดนครนายก