ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสระ

14976913 10208959898932399 2133538357256199996 o

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสระ เพื่อจัดหาพื้นที่จัดทำแปลงข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี2560 

page081159

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯประจำกลุ่มถ่ายทอดฯ ติดตามแปลง/ กำจัดวัชพืช ข้าวพันธุ์ปน ในแปลงนาสาธิต โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี