จัดกิจกรรมสาธิตการตรวจแปลงอย่างมืออาชีพ

14947721 1349662275058156 7488225469082683526 n

 จัดกิจกรรมสาธิตการตรวจแปลงอย่างมืออาชีพ ตามโครงการส่งเสริมระะบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี ปี ๒๕๕๙ 

page041159

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯประจำกลุ่มถ่ายทอดฯ ติดตามแปลง/ กำจัดวัชพืช ข้าวพันธุ์ปน ในแปลงนาสาธิต โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี