ติดตามแปลง/ กำจัดวัชพืช ข้าวพันธุ์ปน ในแปลงนาสาธิต โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

14639671 1346223405417219 5916295736843170631 n

ติดตามแปลงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

page281059

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯประจำกลุ่มถ่ายทอดฯ ติดตามแปลง/ กำจัดวัชพืช ข้าวพันธุ์ปน ในแปลงนาสาธิต โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี