พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคล

131059

พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

page131059

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ราชบุรี เป็นประธาน ในการจัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี