สถานีข่าวเกษตร Farm Channel ในการถ่ายทำ สกู๊ปนาแปลงใหญ่

101059

สถานีข่าวเกษตร Farm Channel ในการถ่ายทำ สกู๊ปนาแปลงใหญ่ของสมาชิกอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

page101059

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดฯ และสมาชิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพผลผลิต อำเภอบ้านลาด (ตำบลไร่มะขาม , ท่าเสน , ถ้ำรงค์ ,สมอพลือ และหนองกระเจ็ด ) ร่วมกับ สถานีข่าวเกษตร Farm Channel ในการถ่ายทำ สกู๊ปนาแปลงใหญ่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย