ติดตามนาแปลงใหญ่

071059

 ติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพ (นาแปลงใหญ่) กิจกรรมโรงสีข้าว 

page071059

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตเเละคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) กิจกรรมโรงสีข้าว และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ตำบลไร่มะขาม , ถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังเกษตรกรผู้ทำนาในโครงการฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ โดยมีเกษตรกรในโครงการฯให้การต้อน