นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

14567379 10208638225370761 3779740857866940240 o 1

นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เข้าดูงานเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว 

page3102559

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะของดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว ในส่วนของโรงงานและโรงเก็บของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมีน.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบรรเทิง เปรมศรี นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน และนางจุฑามาศ สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นผู้บรรยายและพาดูงานภายในศูนย์ฯ