ร่วมประชุม conference

74054

รวมการประชุมผ่าน gin conference รับฟังนโยาบจากท่านอธิบดีกรมการข้าว

page031059

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมรับฟังนโบายการทำงานจากท่านอธิบดีกรมการข้าว ผ่านประชุมโดยใช้ gin conference กับ 51 ศูนย์