โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP ปี 2559

13681000 1121584237921042 4135185457916413731 n

โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP ปี 2559

page050859

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางแสงตะวัน ไชยสอน เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP ปี 2559 และ น.ส.เดือนฉาย แซ่อึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยขั้นพื้นฐาน Pre-GAP ได้ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว ของเกษตรกรที่ขอการรับรองฯ GAP ปี 2559 พร้อมแจกคู่มือบันทึกเกษตรกร GAP-02 ให้แก่ ศขช.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม, และจัดส่ง เอกสารใบรับรองฯ GAP ที่ต่ออายุฯ ให้แก่เกษตรกร ของ ศขช.หนองเตียน อ.ท่ายาง. และ ศขช.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และได้ดำเนินจัดส่งเอกสารคู่มือการตรวจประเมินฯ Pre-GAP สำหรับเกษตรกรผู้ตรวจฯในพื้นที่ ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี