ร่วมงานวันสาธิต การย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์ลดการเผาในนา ณ แปลงสาธิต หมู่ที่5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ร่วมงานวันสาธิต การย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์ลดการเผาในนา ณ แปลงสาธิต หมู่ที่5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 page170962

                  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมงานวันสาธิต การย่อยสลายฟาง เพื่อรณรงค์ลดการเผาในนา ณ แปลงสาธิต หมู่ที่5 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม310161v4