ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1 ณ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1 ณ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 page170962

                    วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1 ณ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

310161v4