ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการทำเอกสาร GAP ด้าน ICS ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการทำเอกสาร GAP ด้าน ICS ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 page170962

                    วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการทำเอกสาร GAP ด้าน ICS ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์คลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

310161v4