ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ฤดูฝน 62

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ฤดูฝน 62

 page170962

                    วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาวชุติมา ทองลิ่ม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตรและนายภาณุพงษ์ เอื้อพูลผล นักเกษตร ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ฤดูฝน 62 ต.ท่าชุมพล และต.นางแก้ว อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

310161v4